Summerschool 2017

Doel groep

Doel

De training wordt aangeboden aan zowel beginnende als ervaren therapeuten, vanuit jungiaans gedachtegoed.

 

Doel van de training is het verdiepen en reflecteren op eigen therapeutisch handelen.

 

Er zal met name aandacht besteed worden aan het vanuit compassie meebewegen op zielsniveau  met de cliënt, ingebed in de borging van een therapeutische setting.

 

We hopen met deze training een bijdrage  te  leveren voor de verdere professionalisering van uw  beroepsuitoefening.