Jungiaans Analytische Therapie

De Analytisch Therapeut werkt vanuit het Jungiaans analytische concept, waarbij de inzichten en theorieën op het gebied van de analytische werkwijze vanaf Freud tot heden zijn geïntegreerd.
De analytische werkwijze, die haar ontstaan vindt bij Freud, is met de toevoeging van het deel “dissociatie” (Janet) en de inzicht vernieuwende theorie van Jung, geworden tot een therapievorm die niet alleen ingezet kan worden voor de behandeling van symptomen, zoals dit gedaan wordt bij de gedragsmatig / cognitieve therapieën, maar de mogelijkheid geeft tot behandeling van uitingen van de zielsprocessen in de mens c.q. persoonlijkheidsstoornissen. Hierdoor kan de Analytisch therapeut de cliënt begeleiden in een proces dat niet alleen gericht is op het maatschappelijk belang, maar tevens leidt tot een persoonlijke integratie c.q. individuatie.
Jung, als grondlegger van de analytische psychologie, heeft met zijn theorie over het onbewuste de opening gemaakt naar het zichtbaar en begrijpelijk maken van zielsprocessen door middel van de archetypische symboliek. Hierdoor worden problemen aangaande levensprocessen of levensfasen meer inzichtelijk en beter behandelbaar.