JUNG

Velen hebben de afgelopen jaren kennis gemaakt met de Jungiaanse therapie. Het is een vorm die aansluit bij de huidige behoeftepatronen binnen de westerse cultuur.

Velen vragen zich af wat het doel is van dit leven en waar dit allemaal naartoe leidt. Hun levenspad is gevuld met teleurstellingen en harde confrontaties met de medemens.

Anderen hebben zich verschuild achter hun diepste wensvervullingen en blijven steeds maar in afwachting van….

De wereld staat voor sommigen volledig op zijn kop.

Welaan! Zicht hebben op de eigen schaduwdelen in het onbewuste is het begin van de therapeutische herstelfase, waarin de mens zijn eigenwaarde weer weet terug te vinden en van binnenuit kan groeien naar een nieuwe verbinding met zichzelf en tegelijk met zijn omgeving.

Dit zoeken naar het herstel van de balans, waarin de mens zichzelf opnieuw een kans geeft, is het proces waarin de therapie van Jung in sterke mate zijn aansluiting zoekt.

Jung was een voorloper van zijn tijd. Hij voorzag en beschreef in zijn studies de confrontaties van de diverse cultuurvormen, die in de huidige wereld met zijn snelle ontwikkelingen zo pijnlijk worden ervaren.

In zijn boek Oosterse wijsheid, Westers bewustzijn heeft hij ons de weg gewezen tot oplossingen in eensgezindheid en behoud van waardigheid in de intermenselijke omgangsnormen.

Deze filosoof van zijn tijd heeft een praktische werkwijze beschreven om tot een heldere levensvisie te komen. Het levensdoel is niet zo van belang. Het levenspad dat wordt gevolgd in keuzes van WIJSHEID, die toch diep van binnen door een ieder worden gevoeld, leidt tot voldoening van het bestaansrecht.

Zielenleed geeft loutering en eerbied naar jezelf en naar de ander,

De visie van Jung in zijn huidige therapie vorm biedt u ook de mogelijkheid om te worden beproeft.