Bedrijven

 

Onze industrie en de hulpmiddelen die zij ons aanbiedt vormen in wezen de kern van een hele reeks veranderingen die zich momenteel voltrekken in de werkwijze van bedrijven.

De wereld van het web heeft zijn intrede gedaan met al zijn consequenties. De internationale reikwijdte, de kennis en ervaring zullen op velerlei gebied binnen de bedrijfsvoering tot effectieve afstemming moeten leiden.

Communicatie en relatieaspecten zijn en blijven drijfveren binnen een bedrijfscultuur. Jung biedt op elk niveau binnen de organisatie de gelegenheid meer zicht te krijgen op de door u nog niet onderkende processen, die afbreuk doen aan de kwaliteit van het productieproces.

Door het persoonsgebonden trainingsaanbod (individueel of groepsverband) zal het introspectieve vermogen van uw medewerkers worden versterkt. Uw medewerkers zullen hun competenties en innerlijke drijfveren gaan ontdekken.

Daardoor kunnen de kwaliteiten van medewerkers maximaal kunnen worden benut. Daar waar de schoen wringt, zal er ruimte ontstaan voor een effectieve oplossing, die beter past bij de persoonlijkheidsstructuur van de medewerker.

De mens streeft algemeen naar zekerheden van bestaansrecht. Noodzakelijke veranderingsprocessen gaan veelal gepaard met “onbewuste” angsten en weerstanden. Door het verkregen inzicht zal de weerstand tegen een veranderingsproces niet meer zo nadrukkelijk op de voorgrond  treden.

Daardoor ontstaat er ruimte om (vroegtijdig) reïntegratietrajecten op te starten met een actieve creatieve oplossingsgerichtheid zonder dat partijen in het web dreigen te komen van juridisering.

Reorganisatie binnen een bedrijfscultuur is soms een onvermijdelijke activiteit. Zij wordt echter veelal te laat en te abrupt doorgevoerd.

Uw toekomstvisie samen met een investering in deze vorm van human recourcement activiteiten houdt u en uw bedrijf in beweging.

Onze trainingsfaciliteiten kunnen worden afgestemd op uw persoonlijke voorkeur. Indien het voorgaande uw interesse heeft gewekt kan een oriënterend gesprek plaatsvinden over doelstelling,  probleem analyse,  prijsafspraak, locatie en groepsgrootte.  Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 0612453577